Chỉ với 3 BƯỚC ĐƠN GIẢN

Khi bạn cần HÙNG VƯƠNG có. Khi bạn gặp khó, có HÙNG VƯƠNG.

GỌI HỖ TRỢ

Hệ thống HỖ TRỢ TRUNG TÂM 24/7 sẽ ghi nhận mọi yêu cầu bồi thường, khiếu nại nhằm đảm bảo mang lại cho bạn sự hỗ trợ nhanh chóng và hài lòng nhất.

Hotline: 0166 516 5768

THU THẬP HỒ SƠ

Các hồ sơ cần cho việc yêu cầu bồi thường có sẵn trên hệ thống website và theo hướng dẫn của Trung tâm Hỗ Trợ 24/7 giúp bạn có thể thu thập đầy đủ và gửi cho Hùng Vương trong thời gian sớm nhất

XÁC NHẬN BỒI THƯỜNG 15 NGÀY

Bạn nhận được Thông báo bồi thường từ Hùng Vương chỉ trong 15 ngày kể từ ngày Hùng Vương nhận được đầy đủ hồ sơ.

Đối tác

SSL