khach-hang-doanh-nghiep

Bảo hiểm tai nạn lái, phụ lái và người ngồi trên xe

BHV sẽ chịu trách nhiệm cho những thiệt hại về thân thể đối với người được bảo hiểm do tai nạn khi đang ở trên xe, lên xuống xe trong quá trình xe đang tham gia giao thông.

Phí bảo hiểm

Phí bảo hiểm = Mức trách nhiệm x Tỷ lệ phí bảo hiểm (%)

Mức trách nhiệm người được bảo hiểm có thể lựa chọn từ 10,000,000 VND đến 200,000,000 VND.

Tùy thuộc vào mức trách nhiệm mà bạn lựa chọn khi tham gia bảo hiểm BHV sẽ tư vấn giúp bạn để có được mức phí bảo hiểm hợp lý, cạnh tranh nhất.

 

sp-bhxe-road