khach-hang-ca-nhan

Bảo hiểm xe máy

BHV luôn sát cánh cùng bạn trên mọi nẻo đường, giúp bạn hoàn toàn an tâm trước những rủi ro có thể xảy ra với bạn hay với người khác. Bảo hiểm xe mô tô – xe máy dành cho các cá nhân bao gồm Bảo hiểm bắt buộc Trách nhiệm dân sự của chủ xe mô tô – xe máy đối với bên thứ ba và Bảo hiểm tai nạn người ngồi trên xe.

Bảo hiểm bắt buộc Trách nhiệm dân sự của chủ xe mô tô – xe máy đối với bên thứ ba

Bồi thường trách nhiệm phát sinh do việc điều khiển xe mô tô – xe máy của Người được bảo hiểm gây thương tật thân thể hay tổn hại tài sản cho bên thứ ba.

Phí bảo hiểm

Phí bảo hiểm được áp dụng theo Thông tư 126/2008/TTBTC ngày 22 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài Chính.

Bảo hiểm Tai nạn người ngồi trên xe

BHV sẽ chịu trách nhiệm cho những thiệt hại về thân thể đối với người được bảo hiểm do tai nạn khi đang ở trên xe, lên xuống xe trong quá trình xe đang tham gia giao thông.

Mức trách nhiệm

Mức trách nhiệm : 10.000.000 đồng/người

Phí bảo hiểm

Phí bảo hiểm : 20.000 đồng cho 02 người/năm