khach-hang-ca-nhan

Bảo hiểm người Việt Nam du lịch nước ngoài

1. Đối tượng bảo hiểm:     

     Theo các điều kiện, điều khoản quy định trong quy tắc này, Công ty Cổ phần Bảo Hiểm Hùng Vương nhận bảo hiểm cho những người đi tham quan, nghỉ mát, thăm viếng bạn bè, bà con, dự các hội nghị quốc tế, đại hội, thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật, làm việc (dưới đây gọi là Người được bảo hiểm) theo các hình thức sau:

  1. Tập thể đi thành đoàn có tổ chức và chương trình cụ thể đã định trước.
  2. Cá nhân.

2. Phạm vi bảo hiểm:      

  1. Thương tật thân thể hoặc chết do tai nạn.
  2. Ốm đau hoặc chết không do tai nạn trong thời hạn bảo hiểm.
  3. Mất, thiệt hại hành lý và vật dụng riêng mang theo người có thể quy hợp lý cho các nguyên nhân: cháy, nổ, phương tiện chuyên chở bị đâm va, chìm, lật đổ, rơi.
  4. Mất nguyên kiện hành lý gửi theo chuyến hành trình

3. Thời hạn bảo hiểm:

Bảo hiểm có hiệu lực kể từ khi Người được bảo hiểm làm xong thủ tục xuất cảnh để rời khỏi Việt Nam đi du lịch nước ngoài và kết thúc khi làm xong thủ tục nhập cảnh về nước. Bảo hiểm không có hiệu lực trong khi Người được bảo hiểm tự ý rời bỏ hành trình đã định trước của Công ty du lịch mà không có sự thỏa thuận với Công ty bảo hiểm bằng văn bản.