dich-vu

Hướng dẫn khi gặp sự cố

Hỗ trợ, tư vấn Bảo hiểm Xe cơ giới

logo-xe co gioi  Mr. Phạm Lê Việt Dũng

Giám đốc Phòng Xe Cơ Giới

098 2111 700

dung.plv@bhv.com.vn

 

Hỗ trợ, tư vấn Bảo hiểm Tài sản - Kỹ thuật

icon kt  Ms. Cao Thanh Vân

Phó Tổng Giám đốc

0908 228 282

van.ct@bhv.com.vn

 

Hỗ trợ, tư vấn Bảo hiểm Hàng hải

Hang hai  Mr. Phạm Xuân Thông

Phó Tổng Giám đốc

0908 958 252

thong.px@bhv.com.vn

 

Hỗ trợ, tư vấn Bảo hiểm Con người

icon BH con nguoi  Ms. Lê Quốc Quỳnh Như

Giám đốc Phòng Bảo hiểm Con người

0902 560 0199

nhu.lqq@bhv.com.vn